ไทย

การแสดงผล.

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะแรงงานนอกระบบและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ หลักสูตรช่างเหล็กเสริมคอนกรีตและปูกระเบื้อง

26 มิ.ย. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
สพร. 16 นครปฐม เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะแรงงานนอกระบบและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ หลักสูตรช่างเหล็กเสริมคอนกรีตและปูกระเบื้อง
.
วันที่ 25 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะแรงงานนอกระบบและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรช่างเหล็กเสริมคอนกรีตและปูกระเบื้อง ระหว่างวันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2567 ให้แก่ผู้ต้องขังเรือนจำกลางนครปฐม จำนวน 20 คน ณ ศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ หมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
.
การฝึกอบรมครั้งนี้ ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด ในการฝึกอบรม และในโอกาสนี้ ผู้แทนจากบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) และตัวแทนคลังเซรามิค เอาท์เล็ท สาขากำแพงแสน ได้เยี่ยมชมการฝึกอบรม