ไทย

การแสดงผล.

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก ร่วมดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ประมวลผลคำ) ระดับ1

25 มิ.ย. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
วันที่ 23 มิถุนายน 2567
    สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก ร่วมดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ประมวลผลคำ) ระดับ1  ให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย จำนวน 25 คน
    ซึ่งดำเนินการโดย ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก