ไทย

การแสดงผล.

+
-

สนพ.มหาสารคาม ประเมินเพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

14 มิ.ย. 2567 16:12:16 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...

   วันที่ 14  มิถุนายน 2567 นายพัสกร  จะเรียมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม มอบหมายให้ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ จัดการประเมินความรู้ความสามารถ (License) ให้แก่ผู้ประกอบกิจการด้านไฟฟ้า พนักงานของสถานประกอบกิจการ โดยมีผู้เข้ารับการประเมินในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 17 คน  ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม อาคารทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ชั้น 2 ทั้งนี้ผู้ผ่านการประเมินได้รับหนังสือรับรองฯ และบัตรประจำตัวในวันประเมิน