ไทย

การแสดงผล.

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาพนักงานห้องอาหาร ระดับ 1

12 มิ.ย. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...

               วันที่ 12 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี โดยกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาพนักงานห้องอาหาร ระดับ 1  ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม สีทราย 3 โรงแรม ลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  เพื่อทบทวนร่างมาตรฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 และ วิธีทดสอบฯ โดยมีนายบุญส่ง  ธนูเดช ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บริษัท โรงแรมลองบีช ชะอำ จำกัด ประธานคณะทำงาน เป็นประธานในการประชุม