ไทย

การแสดงผล.

+
-

ประเมินความรู้ความสามารถ (License) ให้กับช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 และระดับ 2

2 มิ.ย. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นายพัสกร จะเรียมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม มอบหมายให้ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ ดำเนินการจัดประเมินความรู้ความสามารถ (License) ให้กับช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 8 คน และสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2 จำนวน 7 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม อาคารทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ชั้น 2 ทั้งนี้ผู้ผ่านการประเมินจะได้รับหนังสือและบัตรประจำตัวรับรองความรู้ความสามารถในวันประเมิน