ไทย

การแสดงผล.

+
-

พิธีมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก(ชุดเครื่องมือทำมาหากิน)

30 พ.ค. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 29? พฤษภาคม 2567 นายธนัสถ์  ทวีเกื้อกูลกิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน? พร้อมด้วยนายบุญช่วย? หอมยามเย็น? รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก(ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) ให้แก่ผู้ผ่านฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะแรงงานนอกระบบและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะแรงงานนอกระบบให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลเพื่อการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ? พ.ศ.2567? หลักสูตรการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง จำนวน 20 คน ซึ่งดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก