ไทย

การแสดงผล.

+
-

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจผู้ใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตาก ประจำปี 2567

30 พ.ค. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
...

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 สถาพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจผู้ใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตาก ประจำปี 2567 ของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตาก โดยนายประเดิม เดชายนต์บัญชา ปลัดจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ ณ โรงแรมเวียงตาก ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก