ไทย

การแสดงผล.

+
-

29 พฤษภาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 15 คน และระดับ 2 จำนวน 1 คน รวม 16 คน

30 พ.ค. 2567 08:43:52 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...

29 พฤษภาคม 2567 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี จัดประเมินความรู้ความสามารถ  สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 15 คน และระดับ 2 จำนวน 1 คน รวม 16 คน ให้กับผู้สมัครเข้ารับการประเมินจากสถานประกอบกิจการ  และประชาชนทั่วไป ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี