ไทย

การแสดงผล.

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี ดำเนินการประเมินเพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

15 พ.ค. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นายประพันธ์ หนูสันทัด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี มอบหมายให้กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและรับรองความรู้ความสามาถ ดำเนินการประเมินเพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1  ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (สาขาอำเมืองสระบุรี)