ไทย

การแสดงผล.

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี จัดงานสัมมนา เรื่อง "สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567"

20 ก.พ. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
...
...

               วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี จัดงานสัมมนา เรื่อง "สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567" เพื่อเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบกิจการ ผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ให้ได้รับทราบสาระสำคัญ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในการดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งประชาสัมพันธ์การให้เงินกู้ยืม เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 80 คน จากสถานประกอบกิจการ 50 แห่ง ณ ห้องประชุม Hall 1, 2 โรงแรม นาน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี