ไทย

การแสดงผล.

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตรการทำขนมฟิวชั่น

20 ก.พ. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้แก่ผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แรงงานนอกระบบ ผู้รับจ้างทั่วไป ผู้ประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงแรงงานที่เดินทางกลับเนื่องจากผลกระทบเหตุการณ์สู้รบ ณ ประเทศอิสราเอลซึ่งมีความรู้ในสาขาอาชีพที่จะเข้าฝึกอบรม ประเภทการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการทำขนมฟิวชั่น (30 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 67 จำนวนผู้ฝึกอบรม 20 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก ตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม