ไทย

การแสดงผล.

+
-

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จับมือ เครือ CPAC ยกระดับช่างก่อสร้างเครื่องพ่นฉาบปูน

20 ก.พ. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จับมือ เครือ CPAC ยกระดับช่างก่อสร้างเครื่องพ่นฉาบปูน

 

 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมอบหมายให้นายสมชาติ สุภารี ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานกลุ่มช่างก่อสร้างระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับ นายนพพร กีรติบรรหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด โดยมี นายประพันธ์  หนูสันทัด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี นายนิธิภัทร  ศรีธัญญา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล นายกริช ชินประสาทศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดปูนซีเมนต์และมอร์ตาร์ และนายธีระยุทธ พันธ์มีเชาว์ ผู้อำนวยการส่วนกลยุทธ์ด้านบริการเทคนิค บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด เป็นพยานลงนาม ณ ห้องประชุม Hall 2 อาคาร 100 ปี บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับทักษะฝีมือช่างก่อสร้างให้ทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน

 

นายสมชาติ สุภารี ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยหลังการลงนามดังกล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้บูรณาการกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะช่างก่อสร้างจำเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถ ทักษะฝีมือที่สูงขึ้นได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้ความสามารถและทักษะฝีมือทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคและรองรับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในอนาคต ตามนโยบายของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ซึ่งทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการพ่นปูนฉาบด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยในปี พ.ศ. 2567 มีเป้าหมายดำเนินการ จำนวน 10 รุ่น รวมทั้งสิ้น 200 คน จะจัดฝึกอบรมที่สถาบันเทคโนโลยีผนังและพื้นปูนซีเมนต์ จังหวัดสระบุรี และจัดอบรมออนไลน์ หลักสูตรการเพิ่มมูลค่างานฉาบด้วยเทคนิคการฉาบลวดลาย (ริ้วหิน) ผ่านแพลตฟอร์ม DSD Online Training ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานด้วย

 

ด้านนายนพพร กีรติบรรหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด กล่าวเสริมว่า บริษัทมีความยินดียิ่งในการบูรณาการความร่วมมือครั้งนี้ โดยบริษัทมีเครื่องพ่นปูนซึ่งมีความทันสมัย อำนวยความสะดวกในการฉาบปูน ช่วยลดแรงงานคนและประหยัดเวลาในการทำงาน ซึ่งเครื่องนี้สามารถผสมปูนหรือคอนกรีตในตัวเครื่องแล้วพ่นปูนฉาบได้อย่างรวดเร็ว ทำให้พื้นผิวเรียบเนียนกว่าการฉาบด้วยมือ โดยเทคโนโลยีดังกล่าวมีกระบวนการทำงานของเครื่องจักรที่ค่อนข้างซับซ้อนแรงงานต้องเรียนรู้วิธีใช้ การควบคุม และการดูแลรักษา จึงจำเป็นต้องมีความร่วมมือในการยกระดับทักษะแรงงานในหลักสูตรนี้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้สนับสนุน อุปกรณ์ วัสดุ และอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ในการฝึกอบรม อีกทั้งยังร่วมสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานสาขาการก่ออิฐ ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับอาเซียน ระดับเอเชีย และระดับนานาชาติอีกด้วย