ไทย

การแสดงผล.

+
-

ตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมของผู้ยื่นคำขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

19 ก.พ. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นางสุรีย์ญา วชิรจรัสพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี มอบหมายให้คณะทำงานตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมของผู้ยื่นคำขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมของสถานที่ รายการครุภัณฑ์ อุปกรณ์ที่จำเป็นของผู้ยื่นคำขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (กราฟิก) ระดับ 1 ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี