ไทย

การแสดงผล.

+
-

พัฒนาแรงงานนนท์ อนุมัติเงินกู้ 1 ล้านบาท บ.เนเชอรัล

15 ก.พ. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...

นายสัญชัย ภัทรวรากุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี  เผยว่า “กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เชิญชวนสถานประกอบกิจการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปลอดดอกเบี้ย เพื่อใช้พัฒนาทักษะ หรือ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้แก่พนักงาน โดยสามารถกู้ได้ครั้งละ 1,000,000 บาท ดอกเบี้ย 0% ตลอดอายุสัญญา”

“ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี ได้อนุมัติเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้แก่ เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี เทค จำกัด  เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท สำหรับใช้ในการพัฒนาทักษะพนักงาน โดยการให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นมาตรการจูงใจเพื่อให้สถานประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงานของตนเอง สำหรับสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี สนใจกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  02 190 5732  ในวันและเวลาราชการ”