ไทย

การแสดงผล.

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ดำเนินการกำกับดูแลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

14 ก.พ. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
...

               วันที่ 14 กุมภาพันธุ์ 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี มอบหมายให้กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการกำกับดูแลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2567 ให้เป็นไปตามเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยมีผู้เข้ารับการทดสอบ ในวันที่ 14 กุมภาพันธุ์ 2567 ทั้งหมด 12 คน