ไทย

การแสดงผล.

+
-

พัฒนาแรงงานนนท์ จัดทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้าฯ

14 ก.พ. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...

นายสัญชัย ภัทรวรากุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี เผยว่า วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1  จำนวน 25 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี  ซึ่งเมื่อผ่านเกณฑ์การทดสอบแล้วจะต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2 ) เพื่อเป็นช่างไฟฟ้าที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป