ไทย

การแสดงผล.

+
-

มหาสารคาม ประเมิน ช่างแอร์ ระดับ 1

9 ม.ค. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...

วันที่ 8 มกราคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ดำเนินการประเมินเพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จำนวน 10 คน  โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ได้มอบหนังสือรับรองความรู้ความสามารถและบัตรประจำตัว หลังผ่านการประเมินทันที เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มารับบริการ  ณ ศูนย์ประเมินรับรองความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม