การแสดงผล

+
-

เปิดฝึกอบรมผู้ยังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Drone) เพื่อการเกษตร

23 มี.ค. 2566 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย ร่วมกับบริษัท AERO DRONE ดำเนินการฝึกอาชีพเสริม หลักสูตร ผู้ยังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Drone) เพื่อการเกษตร จำนวน 23 คน ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2566 2566 ณ ไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย