การแสดงผล

+
-

ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย

23 มี.ค. 2566 00:00:00

...
...
...

วันที่  23  มีนาคม 2566 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย มอบหมายให้ นายสิทธิชัย  กลิ่นชั้น นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย ผู้เข้าร่วมประชุม 20 คน ณ ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย