การแสดงผล

+
-

ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บำบัดฟื้นฟูทางสังคม/คณะทำงานโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม

23 มี.ค. 2566 00:00:00

...
...
...
วันที่ 22 มีนาคม 2566 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย มอบหมายให้ นางสุภาวนีย์ ธรรมตา นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บำบัดฟื้นฟูทางสังคม/คณะทำงานโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม อำเภอแม่จัน ณ ห้องประชุมแม่จันนุสรณ์ 120 ปี อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ถูกใจ
 
 
 
แสดงความคิดเห็น
 
 
แชร์