การแสดงผล

+
-

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

3 ธ.ค. 2565 00:00:00

...
...
...

วันเสาร์ที่ 3 ธันวามคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย มอบหมายให้ นายมานะ  พูนบ้านแขก นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การร่วมผลิตบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย ณ โรงแรม เฮอริเทจ เชียงราย