การแสดงผล

+
-

เปิดฝึกอบรมการผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน ด้วยรูปแบบการ ฝึกอบรมทางไกล

3 ธ.ค. 2565 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม  2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย ดำเนินการเปิดฝึกอบรมโครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 การฝึกยกระดับฝีมือ รุ่นที่ 1/2566  หลักสูตร การผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน ด้วยรูปแบบการ ฝึกอบรมทางไกล จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 3 – 17 ธันวาคม 2565 (เสาร์ – อาทิตย์) มีผู้สนใจสมัครเข้าฝึกอบรมจำนวน 25 คน