การแสดงผล

+
-

ประเมินความรู้ความสามารถ

11 ส.ค. 2565 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย ดำเนินการจัดประเมินเพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์สาขาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ ระดับ 1 และ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ครั้งที่ 30/2565 ให้กับผู้ยื่นคำขอจำนวน 20 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย