การแสดงผล

+
-

พิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

4 ส.ค. 2565 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

3 ส.ค. 65 นายพินิจ แก้วจิตคงทอ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ในส่วนของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงรายได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นเจ้าภาพดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 3 สาขา อันได้แก่ สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร สาขาจัดดอกไม้ และสาขาอิเล็กทรอนิกส์