การแสดงผล

+
-

ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

28 ก.ค. 2565 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

28 ก.ค. 65 เวลา 06.00 น. คณะเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย