การแสดงผล

+
-

ร่วมตรวจแรงงานเชิงบูรณาการ

20 มี.ค. 2567 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...

20 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย มอบหมายเจ้าหน้าที่ ร่วมตรวจแรงงานเชิงบูรณาการ เพื่อป้องกันการบังคับใช้แรงงาน หรือบริการ และการค้า มนุษย์ด้านแรงงาน พื้นที่ อำเภอพาน จำนวน 3 สถานประกอบการ