การแสดงผล

+
-

ออกเก็บประสบการณ์โดยให้บริการ ณ วัดห้วยปลากั้ง

20 มี.ค. 2567 00:00:00

...
...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน20 เชียงราย นำผู้เข้ารับการฝึก โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จังหวัดเชียงราย โครงการพัฒนากศักยภาพบุคลากร และมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ หลักสูตร นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ออกเก็บประสบการณ์โดยให้บริการ ณวัดห้วยปลากั้ง ต แม่ยาว อ เมือง จ เชียงราย ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2567