ไทย

การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 วารสาร DSD e-book เล่ม 50.png 243
2 4 ทักษะในการเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงพื้นที่.jpg 556
3 10 อันดับเทรนด์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตร ปี 2022.jpg 959
4 แผนผังโครงสร้างหน่วยงาน.pptx 603
5 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.pdf 522
6 เทรนด์ IOT.png 1128
7 แรงขับเคลื่อนประเทศไทย 2022.png 572
8 เทรนด์การค้าสู่ METAVERSE.png 694
9 เผยแพร่ Infographic หัวข้อ เทคโนโลยีสะอาด Clean Tech.png 684
10 ทักษะมาแรง ของ 7 สายงาน รันวงการยุคดิสรัป ปี 2022.jpg 1167
11 1646713939480.jpg 380
12 รายงานการศึกษา เรื่อง นโยบายการดึงดูดและจูงใจแรงงานต่างชาติที่มีทักษะสูงให้ทำงานในประเทศไทยเพื่อเพิ่มผลิตภาพและพัฒนาเศรษฐกิจไทย new.pdf 740