การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (เดือนตุลาคม 2557 - เดือนกันยายน 2558)

2 เม.ย. 2558

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

11 ก.พ. 2558

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุฝึกอบรมช่างเครื่องช่วยคนพิการ

3 พ.ย. 2557

สอบราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ต แบบ Leased line fiber optic

10 ต.ค. 2557

รายงานจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2557

6 ต.ค. 2557

รายงานจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2557

6 ต.ค. 2557