การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)

17 ต.ค. 2560

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ, การดูแลรักษาต้นไม่หรือสวนไม้ประดับหรือสวยหย่อมหรือสนามหญ้าของราชการ, การจ้างเหมาบริการพนักงานขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ 2561 (12 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 ก.ย. 2560

ประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้างทดแทนสิ่งปลูกสร้างจากการขอใช้พื้นที่ก่อสร้างทางหลวง หมายเลข 107

10 ก.พ. 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)

19 ต.ค. 2559

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

3 ต.ค. 2559

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ราชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการฯ ปีงบประมาณ 2560

29 ก.ย. 2559

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ การดูแลรักษาต้นไม้หรือสวนไม้ประดับหรือสวนหย่อมหรือสนามหญ้าของราชการและการจ้างเหมาบริการพนักงานขับยานพาหนะ ปีงบประมาณ 2560

16 ก.ย. 2559

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

3 ก.พ. 2559

ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดของอาคารที่ทำการฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธี E - Bidding

10 ก.ย. 2558