การแสดงผล

+
-

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร การพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคนพิการ รุ่นที่ 2/2566

28 ธ.ค. 2565 15:48:50

...
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร การพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคนพิการ รุ่นที่ 2/2566
ในวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้วชียงใหม่
ผู้มีรายชื่อผ่านการฝึก สามารถดาวน์โหลดวุฒิบัตร โดยการสแกน QR Code ใต้ประกาศ หรือทางลิงก์นี้ ?? https://e-report.dsd.go.th/CertificateService
 

ไฟล์แนบ :ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม