การแสดงผล

+
-

ให้คำปรึกษาด้านการยื่นขอรับรองหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน เพื่อได้รับสิทธิ์ประโยชน์ด้านภาษีเงินได้ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

26 ก.ย. 2565 23:01:08

...
...
...
...
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ กำกับ ติดตาม และให้คำปรึกษาด้านการยื่นขอรับรองหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน เพื่อได้รับสิทธิ์ประโยชน์ด้านภาษีเงินได้ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 พร้อมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน และศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาที่เกี่ยวข้องให้บรรจุเป็นแผนในระยะต่อไป ณ บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (ร้านอาหารโอ้กะจู๋) ในวันที่ 26 กันยายน 2565