การแสดงผล

+
-

พัฒนาศักยภาพ"ไรเดอร์" ต่อยอดอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

26 ก.ย. 2565 22:58:16

...
...
...
...
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาชีพไรเดอร์ รวม 120 คน ระหว่าง 26 - 28 กันยายน 2565 โดยฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์ส่งสินค้า ให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 60 คน 2 หลักสูตร ได้แก่ " บาริสต้ามืออาชีพ " และ" ธุรกิจอาหารกล่องเดลิเวอรี่ " ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ และร่วมมือกับศูนย์ Grab mini - GC Chiangmai พัฒนาศักยภาพผู้ที่ประสงค์ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์ส่งสินค้า 60 คน 2 หลักสูตรได้แก่ " การจัดส่งสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์ " และ " ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ " ณ ศูนย์ Grab Chiangmai