การแสดงผล

+
-

ข่าวดี....ฝึกอบรมฟรี มีค่าอาหาร สำหรับ ฝึกทักษะอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ศูนย์ Grab เชียงใหม่

25 ก.ย. 2565 16:24:26

...

ข่าวดี....ฝึกอบรมฟรี มีค่าอาหาร สำหรับ ฝึกทักษะอาชีพเสริม เพิ่มรายได้
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน รับสมัครผู้รับการฝึก สำหรับผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ฝึกอบรมหลักสูตร การจัดส่งสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์ อบรมวันที่ 26-28 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ Grab เชียงใหม่ (หลังโรงพยาบาลราชเวช)