การแสดงผล

+
-

พิพัฒน์ ลุยภาคเหนือนำทัพผู้บริหารกระทรวงแรงงานตามติดสถานการณ์แรงงาน โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ แรงงานต้องมีศักยภาพสูงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ

20 ม.ค. 2567 00:00:00

พิพัฒน์ ลุยภาคเหนือนำทัพผู้บริหารกระทรวงแรงงานตามติดสถานการณ์แรงงาน โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ แรงงานต้องมีศักยภาพสูงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน ติดตามสถานการณ์แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบาย“ทักษะดี มีงานทำ หลักประกันทางสังคมเด่น เน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีประชากรอยู่ในวัยแรงงาน กว่า 15 ล้านคน จากจำนวนประชากรทั้งหมด 17 ล้านกว่าคน( อ้างอิงจากข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ณ เดือนกันยายน 2566) ที่สำคัญแรงงานต้องมีศักยภาพสูงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานชั้นสูงเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามความสามารถการปฏิบัติงาน และเร่ง Up-skill for More Earn เพื่อการมีงานทำรองรับเศรษฐกิจใหม่ ผนึกกำลัง 4 กระทรวง (กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) และผู้ประกอบการ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ “เชียงใหม่ นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง” เมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่ น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก พร้อมกับเปิดประตูการค้าการลงทุนสู่สากล ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเน้นคุณค่า ยกระดับสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด สอดคล้องกับนโยบาย Soft Power ของรัฐบาล โดยมีนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, ดร. สมศักดิ์ บุญแจ้ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, นายชรันต์ยุทธ์ บุญยง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ผู้แทนประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่, นายเดชา ยิ่งรักสกุลชัย รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่, นายสมศักดิ์ อินทะชัย นายกสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือ และนายธนภรณ์ แรมสูงเนิน กรรมการบริหารสมาคมเชฟเชียงใหม่ ให้เกียรติร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะเจ้าบ้าน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน โดยนางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นำทีมผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมืองานฯ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานฯ ในพื้นที่ภาคเหนือ และข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วม ต้อนรับ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ในวันนี้ (20 ม.ค.2567) เวลา 09.00 – 11.30 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เข้าตรวจเยี่ยมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ, ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง และการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในปัจจุบันและอนาคต ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ประกอบด้วย การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรอาหารไทยยอดนิยม ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคลำพูน และชมรมเชฟเชียงใหม่ ให้กับแรงงานอิสระ หลักสูตรการทำเบเกอรี่สำหรับร้านกาแฟ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ ให้กับบุคลากรท่องเที่ยว ส่วนหลักสูตรกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง ได้แก่ หลักสูตร Power BI, หลักสูตร การใช้และการควบคุมเครื่องจักรกล CNC Milling ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ยกระดับฝีมือนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายและผู้ประกอบอาชีพอิสระ, หลักสูตรการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารพิษ เพื่อยกระดับทักษะฝีมือกลุ่มแรงงานผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สู้รบในประเทศอิสราเอลและผู้ประกอบอาชีพอิสระ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา พนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ระดับ 1 ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ให้กับนักศึกษาปีสุดท้ายที่เป็นแรงงานใหม่ ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์ (PLC) ระดับ 1 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลสัมฤทธิ์ของผู้สำเร็จการฝึกหลักสูตรบาริสต้ามืออาชีพ แสดงทักษะฝีมือการชงกาแฟสดและการวาดลวดลายลาเต้อาร์ต ในช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 15.00 น. เดินทางไปสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งอยู่ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจเยี่ยมการพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ในหลักสูตร การบริการเพื่อความงาม การนวดหินร้อน การนวดตอกเส้น และการให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ พร้อมพบปะพูดคุยกับผู้รับการฝึกที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจการบริการเพื่อสุขภาพ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ เปิดเผยว่าตามนโยบายที่มอบไว้ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน “ทักษะดี มีงานทำ หลักประกันทางสังคมเด่น เน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” ซึ่งทักษะดี เป็นหน้าที่หลักของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานชั้นสูงเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามความสามารถการปฏิบัติงาน และเร่ง Up-skill for More Earn เพื่อการมีงานทำรองรับเศรษฐกิจใหม่ โดยมอบหมายให้นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กำกับดูแลมุ่งเน้นให้แรงงานทุกภาคส่วน แรงงานใหม่ แรงงานในสถานประกอบการ แรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้รับการพัฒนาทักษะอย่างทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมทุกมิติของการยกระดับฝีมือแรงงานไทย การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขันกับนานาชาติ การส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานของตนเองตามสิทธิประโยชน์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 รวมถึงการเปิดเวทีการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติให้กับเยาวชนไทย เพื่อเข้าสู่ World Skill ประชาชนและแรงงานที่มีคำถามหรือสนใจเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ของตนเอง สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โทร.1506 กด 4 หรือ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/สำนักพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ประจำอยู่ทุกจังหวัด และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ 0 5312 1002 – 3