การแสดงผล

+
-

ขอความอนุเคราะห์ท่าน ร่วมตอบแบบสำรวจ การรับฟังความคิดเห็น ร่างหลักเกณฑ์ การฝึกอบรมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-LEARNING)

19 ม.ค. 2567 13:25:47

...

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ขอความอนุเคราะห์ท่าน ร่วมตอบแบบสำรวจ
การรับฟังความคิดเห็น ร่างหลักเกณฑ์
การฝึกอบรมด้วยตนเอง
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-LEARNING)
ทางคิวอาร์โค้ดหรือลิงก์:
https://forms.gle/p2KNrTCcmVBNAQXQ7
*สามารถร่วมตอบแบบสำรวจได้ถึงวันที่ 25 มกราคม 2567
Scah Here! "ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมตอบ
แบบสำรวจมา ณ โอกาสนี้"
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
G กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
โทร. 0 2246 1937
http//: www.dsd.go.th/sdpaa