การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี ขอสำรวจความต้องการฝึกอบรมของนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (อายุระหว่าง 15 - 25 ปี)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี รับสมัครฝึกอบรมของนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (อายุระหว่าง 15 - 25 ปี) ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายละเอียดตามภาพที่แนบมาพร้อมนี้  สามารถกรอกข้อมูลความต้องการได้ใน QR Code ท้ายแผ่นประชาสัมพันธ์ หรือตามลิงก์ที่ปรากฎ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2567 เหลืออีก 7 ที่ 
https://forms.gle/BYT8KWm3yjXTjFeJ7