การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี ขอสำรวจความต้องการฝึกอบรมของนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (อายุระหว่าง 15 - 25 ปี)

10 พ.ย. 2566 00:00:00

...
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี ขอสำรวจความต้องการฝึกอบรมของนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (อายุระหว่าง 15 - 25 ปี) ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายละเอียดตามภาพที่แนบมาพร้อมนี้ สามารถกรอกข้อมูลความต้องการได้ใน QR Code ท้ายแผ่นประชาสัมพันธ์ หรือตามลิงก์ที่ปรากฎ https://forms.gle/BYT8KWm3yjXTjFeJ7