การแสดงผล

+
-

สพร. 32 จันทบุรี เปิดฝึกอบรมโครงการ Gig worker หลักสูตร การตัดเย็บเสื้อผ้า

13 ก.พ. 2566 00:00:00

...
...
...
...
...
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี ดำเนินการเปิดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig worker) หลักสูตร การตัดเย็บเสื้อผ้า ระหว่างวันที่ 13 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วิสาหกิจชุมชนใบไผ่สมุนไพรเพื่อสุขภาพ หมู่ที่ 3 ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี จำนวนผู้เข้ารับการฝีกอบรม 20 คน