การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี รับสมัครฝึกอบรม ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แรงงานนอกระบบ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และแรงงานที่กลับจากเหตุการณ์สู้รบ ณ ประเทศอิสราเอล

5 ธ.ค. 2566 09:50:37

...
?? สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี รับสมัครฝึกอบรม ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แรงงานนอกระบบ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และแรงงานที่กลับจากเหตุการณ์สู้รบ ณ ประเทศอิสราเอล สนใจอ่านรายละเอียดแล้วรีบสมัครกันนะคะ