การแสดงผล

+
-

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ และจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ 2567 ระยะเวลา 5 เดือน (มกราคม 2567 - พฤษภาคม 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

17 พ.ย. 2566

ไฟล์แนบ :ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา

ไฟล์แนบ :เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ :รายละเอียดแนบ e-bidding