การแสดงผล

+
-

ค้นหาวุฒิบัตร/หนังสือรับรอง

ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติกับหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ สามารถค้นหาและดาวน์โหลดวุฒิบัตรและหนังสือรับรองได้ที่นี่ (คลิ๊กที่รูปภาพ)