การแสดงผล

+
-

แบบสำรวจข้อมูลอุปสงค์และอุปทานกำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

กระทรวงแรงงานได้จัดทำระบบฐานข้อมูลอุปสงค์และอุปทานกำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงาน และการเข้าออกงานของแรงงาานในสถานประกอบการ เป็นรายทะเบียนสถานประกอบการ และนำข้อมูลไปใช้เป็นฐานข้อมูลผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กรอกแบบสำรวจ โปรดคลิ๊กที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

https://ldls.mol.go.th/survey