การแสดงผล

+
-

รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรม PLC ขั้นพื้นฐาน สำหรับพนักงานในสถานประกอบกิจการ

15 ก.พ. 2566 11:16:05

...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครพนักงานในสถานประกอบกิจการ เข้าฝึกอบรม หลักสูตร การใช้โปรแกรม PLC ขั้นพื้นฐาน ระยะเวลาฝึกอบรม 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2566 สนใจติดต่อได้ที่ คุณกิตติธร 083-5379460 และคุณกรุง 080-1043734