การแสดงผล

+
-

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

24 ก.ย. 2563

...
...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา  เลขที่ 59/1 หมู่ 4 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0 3808 8001-2 ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ โปรดกรอกใบสมัครด้วยลายมือชื่อตนเองเท่านั้น รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

ไฟล์แนบ :