การแสดงผล

+
-

การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ

19 เม.ย. 2567 00:00:00

...
#เปิดรับสมัคร รุ่น 5 "คนครัวบนเรือ"วันที่ 27 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 หากคุณกำลังสนใจการทำอาหาร เพื่อเป็นอาชีพมั่นคง วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรม