การแสดงผล

+
-

โครงการ จิตอาสาทบ.ร่วมใจ ลอกต้อกระจกผู้ยากไร้ 4 ทัพภาคเทิดไท้ 72 พรรษา องค์ราชัน

4 เม.ย. 2567 00:00:00

...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการจิตอาสาลอกต้อกระจก เปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อย ได้เข้ารับการผ่าตัดลอกต้อกระจก ใส่เลนส์แก้วตาเทียม ได้ที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
.
กองทัพบก โดยกรมแพทย์ทหารบก  จัดทำโครงการ จิตอาสาทบ.ร่วมใจ ลอกต้อกระจกผู้ยากไร้ 4 ทัพภาคเทิดไท้ 72 พรรษา องค์ราชัน
เชิญชวน กำลังพลที่มีญาติพี่น้อง หรือเพื่อนบ้าน หรือพบเห็นผู้ยากไร้ที่มีปัญหาต้อกระจก และมีรายได้น้อย ไม่มีสิทธิ์จ่ายตรง หรือประกันสังคม มาเข้ารับการผ่าตัดลอกต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียมที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
(*เป็นคนไทย มีบัตรประชาชน)
.
ติดต่อได้ที่ห้องตรวจโรคจักษุ (OPD ตา) ชั้น 6
แจ้งว่าเข้า โครงการจิตอาสาลอกต้อกระจก
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 ก.พ.นี้ เป็นต้นไป