การแสดงผล

+
-

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการแม่บ้านคนสวน

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
พนักงานทำความสะอาดอาคารสถานที่
พนักงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าสวนหย่อม
ผู้ยื่นข้อเสนอ สามารถยื่นผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ในวันที่ 14 ก.ย. 65
สอบถามเพิ่มเติม 044 634 608-9 ต่อ 104
https://www.dsd.go.th/buriram/Region/ShowACT/86254?region_id=463