การแสดงผล

+
-

กำหนดรายละเอียดสถานที่ รายการครุภัณฑ์เเละอุปกรณ์ที่ ผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือเเรงงานจำเป็น ต้องมีสำหรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือเเรงงานเเห่งชาติ

กำหนดรายละเอียดสถานที่ รายการครุภัณฑ์เเละอุปกรณ์ที่
ผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือเเรงงานจำเป็น
ต้องมีสำหรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือเเรงงานเเห่งชาติ