การแสดงผล

+
-

คลินิกรถ ลดฝุ่น PM2.5

ด้วยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการประสานงานจาก
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา) แจ้งว่ากรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการรถยนต์ 11 ราย ประกอบด้วย TOYOTA ISUZU MITSUBISHI NISSAN MAZDA FORD BENZ HONDA MG SUZUK และ HINO ดำเนินโครงการ "คลินิกรถ ลดฝุ่น PM2.5"     โดยให้บริการตรวจสภาพเครื่องยนต์ฟรี สำหรับรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 7 ปี และส่วนลดค่าบริการอื่น ๆ ผ่านศูนย์บริการรถยนต์แต่ละยี่ห้อ ครอบคลุมการให้บริการทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2564-28กุมภาพันธ์ 2565